Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ryggsimsubstantiv~metbackstrokesimma ryggsim do the backstroke
simmaintransitivt verb~de, ~tswimsimma bra be a good swimmersimma ryggsim (på rygg) do the backstroke (swim on one's back)maten simmar i flott …is swimming in fat
© NE Nationalencyklopedin AB