Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ryggaintransitivt verb~de, ~trygga [tillbaka] shrink (start) back; flinch, recoil <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>han ryggade inte en tum he didn't (wouldn't) budge an inchtransitivt verb~de, ~trygga en häst back a horse
skyggaintransitivt verb~de, ~trygga take fright, start; om häst shy <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>skyggarygga tillbaka för ngt be (vard. fight) shy of sth, jib at sth
3 skytransitivt verbskydde, skyttshun; undvika avoid; rygga tillbaka för shrink [back] frombränt barn skyr elden once bitten, twice shyhan skyr inga medel he stops at nothing
© NE Nationalencyklopedin AB