Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rycksubstantiv~et, =knyck jerk; dragning tug, pull; häftigt wrench; i tyngdlyftning snatch; sprittning start, twitch; bildl. el. anfall fit; nyck whim, freakgöra ett ryck sport. put on a burst of speednu krävs det snabba ryck vard. now we must really get a move-on (really push ahead)vakna med ett ryck wake up with a start
knycksubstantiv~et, =ryck jerk; svagare twitch
ryckningsubstantiv~en, ~arryck pull, tug; sprittning twitch, wince; nervös (spec. i ansiktet) tichan har nervösa ryckningar he has a nervous tic
ryckvisadverbi ryck by jerks, by fits [and starts], fitfully; då och då intermittentlyarbeta ryckvis …in (by) snatches, …in sudden bursts
vaknaintransitivt verb~de, ~tvakna [upp] wake [up]; framför allt bildl. awake; bildl. äv. stirvakna med ett ryck wake with a start (jump)vakna på fel sida get out of bed on the wrong sidenaturen vaknade till nytt liv …awoke to fresh lifevakna till medvetande sans regain consciousness, come round (to)vakna till medvetande om ngt become conscious of sth
ansatssubstantiv~en, ~ersport. run-up; mil. advancehopp med (utan) ansats running (standing) jumpförsök el. ansträngning attempt, effort <till at>; anfall el. ryck impulse, prompting <till of>; början start, beginning; tecken sign <till of>hon gjorde en ansats att resa sig she made an effort to risetekn. projection, shoulder, lug
tagsubstantiv~et, =grepp grip, grasp <om, omkring round>; hold äv. bildl. <i, om of>; rörelse:sim~ el. år~ el. stråkdrag stroke; ryck pullsläppa taget let gointe släppa taget retain one's hold; bildl. not give up (in)ta nya tag have another go at it, make a fresh effortta (gripa, hugga) tag i take (grab, catch) [hold of]tag i (på) get hold of; hitta find; komma över pick upnär han kommer i tagen [med att berätta] when he gets started [telling stories]gång el. stund el. slagjag glömmer det inte i första taget …in a hurrylite i taget a little at a timetvå i taget two at a timeett tagverkade det som om at one time…, for a while…det var ett tag sen vi sågs sist it's quite a time since…jag ska resa bort ett tag …for a while; jfr äv. ex. under slag
dragsubstantiv~et, =dragning el. ryck pull, tugmed stråke el. penna o.d. strokei korta drag i korthet briefly, in briefi stora drag i stort broadly, in broad outlinespel. move äv. bildl.ett mycket skickligt drag a very clever move, a masterly strokesvart har draget black to playdet är ditt drag it is your movesärdrag el. kännetecken allm. feature; ansikts~ äv. line; karaktärs~ trait, streak; släkt~ strainett utmärkande drag a characteristic [feature] <för of>nyans, anstrykning touch, strainluft~ el. andetag m.m. allm. draught; amer. draftdet är inget drag i kaminen the stove does not drawnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullhan tömde glaset i ett drag he emptied (drained) the glass in a (one) draught (gulp)sitta i drag sit in a draughtfiskeredskap trolling spoon
© NE Nationalencyklopedin AB