Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ruttnaintransitivt verb~de, ~tbecome rotten osv. (jfr rutten); rot, go bad, putrefy; murkna äv. decay; om död kropp o.d. decomposeruttna bort rot away äv. bildl.
ruttenadjektivruttet, ruttnarotten, putrid; murken äv. decayed; bildl. rotten, corrupt
genomruttenadjektiv-ruttet, -ruttna…[that is (was etc.)] rotten all the way through; bildl. …[that is (was etc.)] rotten to the core
© NE Nationalencyklopedin AB