Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rustatransitivt verb~de, ~tmil. arm; utrusta equip; spec. fartyg fit out
intransitivt verb~de, ~tgöra förberedelser prepare, get ready <till (för)bådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; mil. armrusta till krig arm, prepare for war
reflexivt verb~de, ~trusta sig förbereda sig prepare [oneself] <till (för) for>; mil. arm [oneself]
partikelverbrusta nedse nedrustarusta uppreparera repair, do up; ge ökad kapacitet expand, improvemil.se upprusta
© NE Nationalencyklopedin AB