Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

russubstantiv~et, =intoxication äv. bildl. (endast sg. o. utan obest. art.)vard., fylla boozesova ruset av sig sleep off one's drink; vard. sleep it offgå i ett ständigt rus be in a constant state of intoxicationi ett rus av glädje in transports (an ecstasy) of joy
sovaintransitivt verbsov, soviteg.el.bildl. sleep; vara försänkt i sömn be asleep; ta en lur have a nap (sleep)sova bra sleep well, be a good (sound) sleepersova gott djupt sleep soundly, be sound (fast) asleepsov gott! sleep well (tight)!har du sovit gott [i natt]? did you sleep well?han sover oroligt he is restless in his sleep; som vana he sleeps restlesslyhan sov oroligt i natt he had a restless (bad) nightbenet sover …has gone to sleep (is asleep)jag har inte kunnat sova på hela natten I didn't get any sleep all nightförsöka sova lite try to get some sleepjag ska sova på saken I'll sleep on it
partikelverbsova av sigt.ex. rus el. ilska sleep off…sova borttid sleep away…t.ex. smärta sleep off…sova utsova länge have a good sleep; sova tillräckligt länge have enough sleep; jfr utsövdsova översova över [hos ngn] stay the night [at sb's place]
© NE Nationalencyklopedin AB