Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rumsubstroom; uthyrningsrum lodgings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslogi accommodation ((endast sing.))rum att hyra rubrik rooms to let, apartments to letutrymme roomrum med find room forlämna rum för ngt make room for sthkomma i första rummet come firstäga rum take place
tv-rumsubstTV room, television room; större TV (television) lounge
kammaresubstrum chamber
2 romsubstdryck rum
tvättstugasubstrum laundry room
utställningslokalsubstshowroom; med flera rum showrooms
bortåtprepositionom rum towardsnästan nearly
skrubbsubstrum boxroom, cubby-hole
ventilsubsti rum ventilator, air regulatortekn. valve
lokalsubstpremises (pl.)rum room
adjektivlocal
© NE Nationalencyklopedin AB