Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ruinsubstantiv~en, ~eråterstod ruinruiner rester äv. remains, remnantsligga i ruiner be in ruins, be ruinedsammanbrott ruin, destructiongå mot sin ruin be on the road to ruinruinens brant on the verge of ruin
ruineratransitivt verb~de, ~truin, bring…to ruin (bankruptcy)
ofärdsubstantiv~enolycka misfortune; fördärv destruction, ruin
spolieratransitivt verb~de, ~tspoil, wreck; ödelägga ruin
saboteratransitivt verb~de, ~tsabotage; friare ruin, spoil, muck up
förstöratransitivt verb-störde, -störtförinta el. göra obrukbar destroy; fördärva ruin, spoil; ödelägga wreckförstöra sin hälsa ruin one's health <genom by>förstöra nöjet för ngn spoil (ruin) sb's pleasureförstöra stämningen spoil the atmospherese förstörd förkrossad ut look devastatedreflexivt verb-störde, -störtförstöra sig slita ut sig wear oneself out; bli sjuk ruin (wreck) one's health
ödeläggelsesubstantiv~n, ~rödeläggande laying waste; som resultat waste; härjning devastation, desolation; förstörelse ruin, destruction
ödeläggatransitivt verb-lade, -lagtlägga öde lay…waste; förhärja ravage, devastate, desolate; förstöra ruin, destroy
kvaddatransitivt verb~de, ~tkrascha smash, crashbildl. ruin, destroy
tillintetgörelsesubstantiv~ndefeat; destruction, ruin; annihilation; crushing; wiping out, shattering; jfr tillintetgöra
© NE Nationalencyklopedin AB