Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rubriksubsti tidning headline; t.ex. i brev el. över kapitel heading
rubriceraverbförse med rubrik headlinebeteckna classify
förlovadadjektivengaged <med to>Förlovade rubrik Engagements
direktsändningsubsti radio el. tv live broadcast; som rubrik i tv live
efterlysningsubstsom rubrik Wanted, Wanted by the Police; i radio police message
direktadjektivdirect; omedelbar immediate
adverbdirectly; omedelbart immediately; raka vägen directinte direkt rik, men… not exactly rich, but…tv., som rubrik livesända direkt broadcast live
föddadjektivbornFödda rubrik Birthshon är född Anderson her maiden name was Andersonnär är du född? when were you born?han är född svensk he is a Swede by birth
hyrasubstför bostad rentför tillfällig lokal, bil, tv etc. hire
verbrent; tillfälligt hireatt hyrarubrik a) rum to let b) lösöre, båt etc. for hirehyra ut a) hus etc. let; för lång tid lease b) lösöre, båt etc. hire out
rumsubstroom; uthyrningsrum lodgings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslogi accommodation ((endast sing.))rum att hyra rubrik rooms to let, apartments to letutrymme roomrum med find room forlämna rum för ngt make room for sthkomma i första rummet come firstäga rum take place
höraverbhöra el. höra hear; få veta learn, be told; ta reda på find outhöra av ngn att… learn from sb that…, be told by sb that…jag hör av mig I'll be in touch, I'll call youhöra på ngn (ngt) listen to sb (sth)det hörs på honom att… you can tell by his voice that…hör du, är det sant att… I say, is it true that…,höra till belong to; vara en av be one of; vara bland be among; vara tillbehör till go withvart hör det här? var brukar det ligga (stå)? where does this go?, where does this belong?höra under en rubrik etc. come under
verb och partikelverbhöra av ngnhear from sbjag låter höra av mig nästa vecka you will hear from me next weekhöra efterta reda på find out; fråga inquire <hos of>höra hemma ibelong tohöra hithöra hemma här belong heredet hör inte hit till saken that's got nothing to do with ithöra ihophöra sammanbelong together; bruka följas åt go togetherhöra ihop (samman) med be connected with; bruka åtfölja go withhöra pålisten <ngn to sb;; ngt to sth>det hör till anses korrekt it is the proper thing to do (say)
© NE Nationalencyklopedin AB