Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rovsubstdjurs etc. preybyte booty, loot
offersubstuppoffring sacrificebyte el. rov victim, preylätt offer sitting targetfalla offer för fall victim to; i krig, olyckshändelse victim, casualty
bytesubstutbyte exchangerov booty; tjuvs hauljakt. quarry; rovdjurs preybli ett lätt byte för ngn fall an easy prey to sb
© NE Nationalencyklopedin AB