Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 rotareflexivt verb~de, ~trota sig root, take (strike) root alla äv. bildl.
1 rotaintransitivt verb~de, ~tböka root, grub, poke; leta äv. rummage <efteri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>rota i en byrålåda poke (rummage) about in…rota i andras angelägenheter poke one's nose into…rota fram root (dig) out (up)rota igenom search, go throughrota upp dig up
grävatransitivt verb och intransitivt verbgrävde, grävtallm. dig <efter for>; företa utgrävningel.bygga genom grävning äv. excavate; om djur burrow; rota rummage <efter for; i in>gräva [efter] guld dig for gold
partikelverbgräva framdig out äv. bildl.; bringa i dagen dig up, unearth, excavategräva nedgömma bury <i in>gräva ned sig [i] mil. dig oneself in[to]; bildl. get too absorbed [in]gräva uppdig (bildl. äv. rake) up <ur from>; bringa i dagen äv. unearth, excavate; lik disinter, exhumegräva utbringa i dagen excavate
rivatransitivt verbrev, rivitklösa scratch; om rovdjur clawriva ngn i ansiktet scratch sb's faceslita tearriva hål på kläder tear a hole (resp. holes) in…; t.ex. förpackning el. sårskorpa tear open…riva ngt i bitar tear (pull) sth to pieces (bits)rasera el. t.ex. hus demolish, pull (tear) downsmula sönder:med rivjärn grate; färg grindriva ihjäl kill, tear…to piecesriva [ribban] i höjd- o. stavhopp knock the bar off
intransitivt verbrev, rivitrota rummage <bland among>; poke (rummage) aboutriva [och slita] i ngt tear at sthsvidariva i halsen om t.ex. stark kryddning rasp (burn) the throat
reflexivt verbrev, rivit~ sig a)rispa sigriva sig [i handen] på en spik scratch (starkare tear) one's hand on a nail b) klia sig scratch [oneself]
partikelverbriva avtear (rip, strip) offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off…vard.riva av en låt tear off…riva isäga ifrån på skarpen put one's foot downriva itutear…in tworiva lös (loss)tear (rip) offriva nedeg. tear down; jfr riva; bildl. demolishriva ned en vas från hyllan knock down a vase from…riva söndertear; ~ hål på tear a hole (resp. holes) in; ~ i bitar tear…up (to pieces); t.ex. händer scratch…all overriva uppöppna tear (rip) open; gata o.d. take up; sår eg. reopen; beslut o.d. cancel, go back on, tear up; en gammal historia rake upriva uttear outriva ut ett blad ur en bok tear a leaf out of…
© NE Nationalencyklopedin AB