Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ropsubstcall, cry; högre shoutrop på hjälp call for help, cry for help
skrisubstmänniskas scream, shriek; rop cry
skriksubstcry; rop shout; tjut yell; gällt scream, shrieksista skriket modet the latest fashion, all the rage
bifallsubstsamtycke assent, consentröna (vinna) bifall meet with approvalapplåder applause (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasrop cheers (pl.)väcka stormande bifall call forth a volley of applause
© NE Nationalencyklopedin AB