Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

romansubstbok novel <av by; om about>
romaresubstRoman
romerskadjektivRoman
romersk-katolskadjektivRoman Catholic
katolskadjektivCatholic, Roman Catholic
romarriketsubstthe Roman Empire
katoliksubstCatholic, Roman Catholic
intrigsubstintrigue; plot äv. i roman, drama
gestaltsubstfigure; i roman characterform shape, form
prisbelönaverbaward prizes to, award a prize toprisbelönt roman prize novel, winning novel
© NE Nationalencyklopedin AB