Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rollsubstantiv~en, ~ereg.el.bildl. part, role; rolltext lines (pl.)rollerna är ombytta the tables are turned, the boot is on the other footombytta roller reversed rolesspela en stor (viktig) roll bildl. play a big (an important) part (role)det spelar ingen roll it does not matter, it makes no differencepengar spelar ingen roll för honom …is of no importance (account) to himdet har spelat ut sin roll it has been played out, it has had its day
kuvertbrödsubstantiv~et, =[French] roll
mullersubstantivmullretrumble, roll
mullraintransitivt verb~de, ~trumble, roll
rouladsubstantiv~en, ~erkok. roulade, roll
småfranskasubstantiv~n el. ~t, =[French] roll
pergamentrullesubstantiv~n, -rullarroll of parchment
köksrullesubstantiv~n, -rullarkitchen roll
vårrullesubstantiv~n, -rullarkok. spring roll
frallasubstantiv~n, frallorvard., småfranska roll
© NE Nationalencyklopedin AB