Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rollsubstpart, rolerollerna är ombytta the tables are turneddet spelar ingen roll it does not matterdet har spelat ut sin roll it has had its day
kuvertbrödsubstroll, French roll
småfranskasubstroll
mullraverbrumble, roll
köksrullesubstkitchen roll
hushållsrullesubstkitchen roll
drömtårtasubstchocolate Swiss roll; amer. chocolate cream roll
ruladsubstkok. roulade, roll
bullesubstbun; frukostbröd roll
frallasubstvard., småfranska roll
© NE Nationalencyklopedin AB