Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

roligadjektiv~tlustig el. skojig funny; komisk comical; roande amusing; underhållande entertainingen rolig historia a funny storyhan tycker det är roligt att (+ inf.) he likes to + inf., he enjoys + ing-formdet var roligt att höra I am glad to hear itdet vore så roligt om… it would be so nice if…roligt! how nice!; så skojigt what fun!nu är det roliga slut that's the end of the fun
skojigadjektiv~trolig el. lustig funny; trevlig nice; skämtsam facetious
obeskrivligtadverbindescribably osv.; jfr obeskrivligden är obeskrivligt rolig …too funny for words
komiskadjektiv~tkomedi- el. rolig comic; skrattretande el. löjlig comical, ridiculous, ludicrous; lustig äv. funny, droll
övermåttanadverbt.ex. rolig extremely; t.ex. arg äv. …beyond measure; t.ex. äta el. dricka …excessivelyroa sig övermåttan amuse oneself no end
lustigadjektiv~trolig funny; roande amusing; löjlig comical; konstig odd, strange, peculiar, funnylustiga huset på tivoli fun housegöra sig lustig över ngn (ngt) make fun of…, poke fun at…, make cracks about…
trevligadjektiv~tnice; glad o. munter jolly; angenäm pleasant, agreeable; rolig enjoyableen trevlig flicka a nice [sort of] girltrevlig resa! a pleasant journey!det var (vi hade [det]) mycket trevligt we had a very nice (jolly) time [of it]det var just trevligt (en trevlig historia)! a nice story (business) [and no mistake]!
© NE Nationalencyklopedin AB