Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 rocksubstmusik. rock, rock music
1 rocksubstcoat
polkagrissubstrock, peppermint rock; amer. rock, rock candy
rockmusiksubstrock, rock music
berggrundsubstrock
bergkristallsubstrock crystal
hårdrocksubstmusik. hard rock
bergartsubstkind of rock
fjällripasubstzool. ptarmigan; amer. rock ptarmigan
urbergsubstprimary rock, primitive rocks (pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB