Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

roandeadjektivoböjl.amusing osv.; jfr roa
underhållandeadjektivoböjl.roande entertaining, amusing
lustigadjektiv~trolig funny; roande amusing; löjlig comical; konstig odd, strange, peculiar, funnylustiga huset på tivoli fun housegöra sig lustig över ngn (ngt) make fun of…, poke fun at…, make cracks about…
kuladjektivoböjl.lustig funny; trevlig nice, jolly, super, fun; roande amusing; underhållande entertainingvi hade hur kul som helst roligt we had great fun (trevligt a very nice time)[så] kul att träffas igen! how nice to see you again!
roligadjektiv~tlustig el. skojig funny; komisk comical; roande amusing; underhållande entertainingen rolig historia a funny storyhan tycker det är roligt att (+ inf.) he likes to + inf., he enjoys + ing-formdet var roligt att höra I am glad to hear itdet vore så roligt om… it would be so nice if…roligt! how nice!; så skojigt what fun!nu är det roliga slut that's the end of the fun
© NE Nationalencyklopedin AB