Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rivningsubstrasering demolition, pulling down
saneringsubstt.ex. stadsdel slum clearance; renovering renovation; rivning pulling downupprensning cleaning-upomorganisering reorganizationen sanering av finanserna putting the finances on a sound basisbefriande från skadliga ämnen decontamination
© NE Nationalencyklopedin AB