Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rivaverbklösa scratch; om rovdjur claw; slita tearmed rivjärn grate; t.ex. hus pull down
verb och partikelverbriva avtear off, rip offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off the calendarriva losslös tear off, rip offriva nedtear downriva omkullknock downriva söndertear upriva uppöppna tear open, rip open; gata etc. take upriva upp ett beslut cancel a decision, go back on a decisionriva uttear out
lossadverblooseriva loss tear offskruva loss unscrew
skrapasubstredskap scraperskråma scratchtillrättavisning telling-off
verbscrape; riva el. krafsa scratch
raseraverbriva ned demolish; förstöra destroy; jämna med marken raze, lay…in ruins
skavaverbgnida el. riva rub, chafeskorna skaver my shoes make my feet soreskava av (bort) t.ex. färg scrape, scrape off
saneraverbt.ex. stadsdel clear of slums; renovera renovate; riva pull downrensa upp clean upomorganisera reorganizevi måste sanera finanserna we must put our finances on a sound basisbefria från skadliga ämnen decontaminate
slitaverbnötaslita el. slita t.ex. kläder wear outriva tear; rycka pullknoga work hard, drudge <med ngt at sth>slita ont have a rough time of itslita sig om t.ex. djur break loose, get looseslita sig från ngn om person tear oneself away from sb
verb och partikelverbslita avsönder break; slita bort tear offslita loss (lös)tear off, tear looseslita sig lös tear oneself awayslita sönder ngtriva i bitar tear sth up, tear sth to piecesslita utnöta ut wear…outslita ut sig wear oneself out
sönderadjektiv och adverbbruten broken; i bitar in pieces; sönderriven tornsönder brista etc. break; krossas smash; gå i bitar go to pieces, come to pieces; spricka burstha sönder ngt break sth; i flera delar break sth to pieces; riva sönder tear sth to piecesta sönder ngt, ta isär take sth to pieces, take sth to bitsi olag out of order; slut (om t.ex. glödlampa) gonesönder go (get) out of order; stanna break down
© NE Nationalencyklopedin AB