Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rivatransitivt verbrev, rivitklösa scratch; om rovdjur clawriva ngn i ansiktet scratch sb's faceslita tearriva hål på kläder tear a hole (resp. holes) in…; t.ex. förpackning el. sårskorpa tear open…riva ngt i bitar tear (pull) sth to pieces (bits)rasera el. t.ex. hus demolish, pull (tear) downsmula sönder:med rivjärn grate; färg grindriva ihjäl kill, tear…to piecesriva [ribban] i höjd- o. stavhopp knock the bar off
intransitivt verbrev, rivitrota rummage <bland among>; poke (rummage) aboutriva [och slita] i ngt tear at sthsvidariva i halsen om t.ex. stark kryddning rasp (burn) the throat
reflexivt verbrev, rivit~ sig a)rispa sigriva sig [i handen] på en spik scratch (starkare tear) one's hand on a nail b) klia sig scratch [oneself]
partikelverbriva avtear (rip, strip) offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off…vard.riva av en låt tear off…riva isäga ifrån på skarpen put one's foot downriva itutear…in tworiva lös (loss)tear (rip) offriva nedeg. tear down; jfr riva; bildl. demolishriva ned en vas från hyllan knock down a vase from…riva söndertear; ~ hål på tear a hole (resp. holes) in; ~ i bitar tear…up (to pieces); t.ex. händer scratch…all overriva uppöppna tear (rip) open; gata o.d. take up; sår eg. reopen; beslut o.d. cancel, go back on, tear up; en gammal historia rake upriva uttear outriva ut ett blad ur en bok tear a leaf out of…
kratsatransitivt verb~de, ~tscrape <ur out>; riva scratch
2 dammsubstantiv~etdustriva (röra) upp mycket damm kick up a great deal of duststå och samla damm be gathering (collecting) dust
raseratransitivt verb~de, ~teg.:riva ned demolish, pull down; förstöra destroy; lägga i ruiner lay…in ruins; bildl. el. t.ex. tullmurar abolish
småbitarsubstantiv i pluralsmall pieces (bits)riva i småbitar tear…into little pieces (bits, fragments)spränga i småbitar blow (smash)…to smithereens
applådsubstantiv~en, ~er, applåd[er] applause (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknashandklappning[ar] clapping (sg.)stormande applåder tremendous applauseen stark applåd loud applauseriva ned applåder bring down the house
sårsubstantiv~et, =allm. framför allt hugg~, stick~ wound äv. bildl.; hugg~ el. skär~ äv. cut; inflammerat el. varigt sore; röt~ äv. ulcer; bränn~ burnett gapande sår a gash, a gaping woundtiden läker alla sår time heals all wounds, Time [is] the great Healerriva upp gamla sår bildl. reopen old woundsslicka sina sår bildl. lick one's wounds
skavatransitivt verb och intransitivt verbskavde, skavtgnida, riva rub, chafe; skrapa scrapeskava mot gnida rub, chafe [against, on]skava hål på (skava sönder) ett plagg wear (rub) a hole (resp. holes) in…skorna skaver my shoes chafe my feet
hålsubstantiv~et, =hole i olika betydelser; reva äv. tear < in>; öppning äv. aperture; gap el. lucka gap; tandläk. cavitybränna (knacka, riva, nöta m.fl.) hål burn (knock, tear, wear m.fl.) a hole (resp. holes) indet har gått (är) hålstrumpan äv. there is a hole (resp. are holes) in…[låta] göra hål i öronen have one's ears piercedha hål i öronen have pierced earsslå hål i (på) make a hole in; t.ex. papper punch
slitatransitivt verb och intransitivt verbslet, slititnötaslita [på] t.ex. kläder wear outslita hål på strumporna wear one's socks into holesdet sliter på nerverna it tells (is a strain) on one's nervesslit den med hälsan! you're welcome [to it]!, it's all yours!riva tear; rycka pullslita sitt hår tear one's hairslitablicken från take…offslitangt i stycken tear (pull)…to piecesslitangt ur händerna på ngn tear…from sbknoga toil, work [hard], drudgeslita med ngt toil (slave away) at…slita ont (hund) have a rough time of it, rough itslita och släpa toil and moilslitaen tvist settle…, decide…
reflexivt verbslet, slititslita sig om t.ex. djur break (get) loose; om båt break adriftslita sig [loss (lös)] från… om person tear oneself (break) away from… äv. bildl.; göra sig ledig get away
partikelverbslita avsönder break; itu pull…in two; slita bort tear offslita av ngn (sig) kläderna tear off sb's (one's) clothesslita bortnöta bort wear off; rycka bort tear away (off)slita ifrån ngn ngttear sth from sbslita loss (lös)tear off (loose)slita sig loss (lös), se under slitaovanslita sönderriva i bitar tear…up (to pieces)slita upptear openslita utnöta ut wear out; trötta ut wear…outslita ut sig wear oneself out, work oneself to death; se vidare utsliten
© NE Nationalencyklopedin AB