Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ritningsubstantiv~en, ~arritande drawingkonkr. drawing, draft, draught; byggn. äv. design, plan; [blå]kopia blueprintdet hela gick efter (enligt) ritningarna bildl. …according to plan
ritatransitivt verb~de, ~tallm. draw <med blyerts (krita, tusch) in…>; skissera sketch, outline; göra ritning till designrita av make a drawing (sketch) of; kopiera copyrita upp draw, trace [out]; t.ex. tennisplan mark (chalk) out
© NE Nationalencyklopedin AB