Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

risksubstrisk <för of>på egen risk at one's own risklöpa risken att bli sjuk run the risk of becoming ill
säkerhetsrisksubstsecurity risk
riskeraverbriskriskera att falla risk falling
brandrisksubstrisk of fire
äventyraverbrisk, hazard, jeopardize
krigsrisksubstdanger of war, risk of war
eldfarasubstdanger of fire, risk of firevid eldfara in case of fire
förbindaverbsår bandage, dressförena join <med to>, attach <med to>, connect <med with, to>det är förbundet med stor risk it involves a considerable riskförbinda sig förplikta sig bind oneself
vågaverbdare; riskera riskvågar han gå? dare he go?, does he dare to go?våga livet venture one's life, risk one's lifedu skulle bara våga! just you dare!, just you try!våga sig dit dare to go therevåga sig på ngn (ngt) angripa dare to tackle sb (sth)
1 farasubstdanger; risk riskdet är fara för krig there is a danger of wardet är ingen fara för det! there is no danger of thatdet är ingen fara med honom he's all right, don't worry about himvara utom fara be out of dangervid fara in case of dangersignalen 'faran över' the all-clear signal
© NE Nationalencyklopedin AB