Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

risksubstantiv~en, ~erallm. risk <för of>; fara äv. danger, peril; vågspel hazardmed risk att (+ inf.) at the risk of + ing-formpå egen risk at one's own risklöpa risk[en] att (+ inf.) run the risk of + ing-form
stöldrisksubstantiv~en, ~ertheft risk, risk of theft
riskkapitalsubstantiv~et, =risk capital
riskfaktorsubstantiv~n, ~errisk factor
infektionsrisksubstantiv~en, ~errisk of infection
riskmomentsubstantiv~et, =element of risk (danger)
riskgruppsubstantiv~en, ~errisk category
säkerhetsrisksubstantiv~en, ~ersecurity risk
strålningsrisksubstantiv~en, ~erradiation hazard (risk)
riskfriadjektiv-frittsafe, …without [any] risk
© NE Nationalencyklopedin AB