Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ringningsubstantiv~en, ~arklock~ o.d. ringing osv.; jfr ringaställa klockan på ringning [till] klockan sex set the alarm [clock] for…
signalsubstantiv~en, ~ersignal; ringning ringge signal make a signal; med signalhorn sound the hornge signal till… give the signal for…slå en signal [till ngn] ringa upp give sb a ring (call)
© NE Nationalencyklopedin AB