Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 ringaverbring; klämta tolljag ringer i morgon I'll phone you tomorrowdet ringer på dörren the doorbell is ringingringa ett samtal make a phone callringa på (i) klockan ring the bell
verb och partikelverbringa på hos ngnring sb's doorbellringa upp ngnring sb up, call sb up
1 ringaadjektivliten small, slight; obetydlig triflingav ringa intresse of little interestinte det ringaste tvivel not the slightest doubtinte det ringasteinte alls not in the least
obetydligadjektivinsignificant, trifling; ringa slight
tröstsubstcomfortdet är en klen (ringa) tröst it's little (no) consolation
återbudsubstge återbudom inbjudan a) skriva send word to say that one cannot come b) ringa phone to say that one cannot come
signalsubstsignal; ringning ringge signal make a signal; med signalhorn sound the hornslå en signal el. slå en signal till ngn ringa upp give sb a ring
svagadjektivweak <av with>, feeble <av with>; utmattad faint; om t.ex. vin, öl lightsvag puls feeble pulsevara svag för have a weakness for, be fond ofringa slight; om ljud faint, softsvag värme kok. low heatskral poorett svagt hopp a poor result
klockasubstatt ringa med bellarmbandsur, fickur watch; väggur etc. clockmin klocka går före my watch is fasthur mycket (vad) är klockan? what's the time?klockan är halv ett it's half past twelveklockan är ett it's one o'clockklockan är fem i ett it's five minutes to oneklockan är fem minuter över ett it's five minutes past oneklockan börjar bli mycket it's getting lateklockan är mycket it's late
© NE Nationalencyklopedin AB