Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ringsubstringpå bil etc. tyre; amer. tirekring solen el. månen halopl. -s el. -essport. ring
alliansringsubsteternity ring
nyckelringsubstkey ring
förlovningsringsubstengagement ring
klackringsubstsignet ring
ringfingersubstring finger
gasköksubstgas ring
vigselringsubstwedding ring
narkotikahärvasubstnarcotics ring (racket)
bitringsubstför barn teething ring
© NE Nationalencyklopedin AB