Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

riktningsubstdirectioni riktning mot in the direction ofdirection; linje line, lines (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvändning turn; rörelse movement
västligadjektivfrån el. mot väst, om t.ex. riktning, läge westerly; om vind west, westerly; i väst western
östligadjektivfram el. mot öst, om t.ex. riktning, läge easterly; om vind east, easterly; i öst eastern
sydligadjektivfrån el. mot söder, om t.ex. riktning, läge southerly; om vind south, southerly; i söder southern
nordligadjektivfrån el. mot norr, om t.ex. riktning, läge northerly; om vind north, northerly; i norr northern
emotprepositionagainst; i riktning mot towardsmitt emot opposite
adverbmitt emot oppositeinte mig emot I don't mind, I've nothing against it
utåtprepositioni uttryck för riktning out towards; t.ex. landet out into
adverboutwardslängre utåt further outdörren går utåt the door opens outwards
hållsubstriktning directionfrån alla håll och kanter from all sides, from everywherepå alla håll everywhere; hos alla parter on all sidespå annat håll elsewhereha ngt på nära håll have sth close at handhan gick åt mitt håll he went my wayde gick åt var sitt håll they went separate wayssmärta i sidan stitch
åtprepositiontill to; i riktning mot towards, in the direction ofåt höger to the rightnicka åt ngn nod at sbropa åt ngn call out to sbskratta åt laugh atge ngt åt ngn give sth to sbköpa ngt åt ngn buy sth for sbtvå åt gången two at a time
adverbskruva åt ngt screw sth tight, tighten sth
motprepositioni riktning mot towardsgränsen mot Finland the Finnish borderhålla upp mot ljuset hold up to the lightrusa mot dörren dash to the doorskjuta mot shoot ati fråga om inställning: to, towardsgrym mot cruel tovänlig mot kind toför att beteckna motstånd, kontrast, motsvarighet against, fortabletter mot huvudvärk headache tabletsgöra ngt mot betalning do sth for money
© NE Nationalencyklopedin AB