Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

riktigtadverbkorrekt correctly; verkligen really; alldeles el. ganska quite; ordentligt properly; mycket veryjag mår inte riktigt bra I am not feeling quite wellsaken är inte riktigt skött the matter has not been properly handleddet är riktigt synd it's really a pitygöra en sak riktigt do a thing properly (right)
klokadjektivförståndig wise; förnuftig sensible; intelligent intelligentjag blir inte klok på det (det här) I cannot make it outhan är inte riktigt klok vard. he's nuts, he's not all theredet är inte riktigt klokt it's crazy
fungeraverbgå riktigt work, functionhissen fungerar inte the lift is out of order, the lift is not workingtjänstgöra act <som as>, serve <som as>
ganskaadverbtämligen fairly i förbindelse med något positivt; riktigt quite; 'rätt så' rather; vard. prettyganska dålig rather bad, pretty bad
riktigadjektivrätt right, proper; felfri correct; berättigad justifiedförstärkande: äkta real, regular; ordentlig properde slogs på riktigt på allvar they fought in earnest
dåligadjektivbad <i, at>, poor <i, at>; sämre sorts inferior; svag, klen weakdålig sikt poor visibilitydålig smak bad tastetala dålig svenska speak poor Swedishdåliga betyg poor marks; amer. poor gradesdåliga tänder bad teethdåliga varor inferior goodsdet var inte dåligt det! that's not bad!dålig i engelska poor at Englishdet är dåligt med potatis i år there's a shortage of potatoes this yearkrasslig unwell; inte riktigt kry out of sorts; illamående sickbli dålig be taken illjag känner mig dålig I don't feel well, I feel rotten
braadjektivgood; finedet var bra att du kom it's a good thing you camedet är bra så! tillräckligt that's enough, thank youvad ska det vara bra för? what's the good of that?, what's the use of that?vara bra att ha come in handyvara bra på att sjunga be good at singingfrisk well, all rightbli bra från sin förkylning recover from one's cold
adverbwelltack, bra fine thanks, very well, thankshon dansar bra she is a good dancerha det braskönt etc. be comfortable; ekonomiskt be well offha det så bra! have a good time!se bra ut om person be good-lookingmycket, riktigt quite, veryjag skulle bra gärna vilja veta I should very much like to know
© NE Nationalencyklopedin AB