Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

riktaverbvända åt visst håll direct <mot at>; vapen etc. aim <mot at>, level <mot at>, point <mot at>rikta in t.ex. kikare etc. train <mot on>räta straightenrikta sig a) vända sig address oneself b) om bok etc. be intended <till for> c) om kritik be directed <mot against>
2 siktaverbfå syn på sightrikta aim <, mot, till at>
2 ledaverblead; t.ex. undersökning, förhör conduct; förestå manage; ha hand om be in charge of; vägleda guide; rikta, t.ex. tankar directsport. leadfys. el. elektr. conduct; transportera, t.ex. vatten convey
vändaverbturn; vända om, vända tillbaka turn back; återvända returnvänd! el. var god vänd (förk.v.g.v.) please turn overförk.PTOvända bilen turn the car round, reverse the carvända om hörnet round the corner, turn the cornervända på bladet (sidan) turn the page, turn over the pagevända på sig turn roundvända på steken se på t.ex. ett problem på ett nytt sätt look at it the other way roundvända sig turn; kring en axel turn, revolve; om vind shift, veerlyckan vände sig his (her etc) luck changedvända sig i sängen turn over in the bed, turn in one's bedvända sig till ngn a) vända sig om mot ngn turn to sb, turn towards sb b) rikta sig till ngn address sb c) för att få ngt apply to sbinte veta vart man ska vända sig not know where to turn; till vem not know to whom to turn
verb och partikelverbvända omtillbaka turn back; återvända returnvända sig omturn, turn roundvända upp och ned på ngtturn sth upside-downvända ut och in på ngtvränga turn sth inside out
© NE Nationalencyklopedin AB