Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rikligadjektivabundant, ample; rik richrikligt med mat plenty of food
ymnigadjektivriklig abundant; om regn, snöfall heavy
nederbördsubstregn rainfall; snö snowfallriklig nederbörd heavy rainfall, heavy snowfall
mängdsubstkvantum quantity, amount; antal number; mat. seten stor mängd böcker a large number of booksen stor mängd te a large amount of teai riklig mängd in abundancemängden folket el. massan the crowd
© NE Nationalencyklopedin AB