Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

revolutionsubstrevolutiongöra revolution start a revolution
rotationsubstrotation, revolution
varvräknaresubstrevolution counter; vard. rev counter
oblodigadjektivom revolution, statskupp etc. bloodless
genombrottsubstbreakthroughindustrialismens genombrott the industrial revolutionfå sitt genombrottsom författare make one's name
kretsloppsubstt.ex. blodets circulation; t.ex. jordens omlopp revolution; omloppsbana orbit
svängningsubströrelse swingfys., vibration vibration; kringsvängning rotation, revolutionvariation fluctuationfriare, i t.ex. politik change, shift
omloppsubstcirculation; astron. revolutionen del rykten är i omlopp a number of rumours are going about
2 varvsubstomgång turn, round; sport. lap; tekn. revolution; vid stickning etc. rowlager el. skikt layer
© NE Nationalencyklopedin AB