Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

revoltsubstrevoltgöra revolt mot revolt against
revolteraverbrevolt <mot against>
upprorsubstresning etc. rebellion; mindre revoltgöra uppror revolt, rebelupphetsning excitementvara i uppror be in uproar
uppröraverbväcka avsky hos revolt; chockera shockuppröra sinnena stir up people's minds
resningsubstuppresande raisinguppror rising, revoltjur. new trialbegära resning demand a new trial
kvävaverbchoke; av syrebrist el. rök vanligen suffocate; med t.ex. kudde smothervara nära att kvävas be almost choking <av with>opposition suppress; revolt quell
© NE Nationalencyklopedin AB