Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

3 revatransitivt verb~de, ~tsjö.reva segel take in sail
1 revasubstantiv~n, revorbot., ranka tendril; utlöpare runner
2 revasubstantiv~n, revorrämna tear, rent, rip
1 rankasubstantiv~n, rankorklängväxt creeper; reva tendril; stängel o.d. [pliant] stem, vine
hålsubstantiv~et, =hole i olika betydelser; reva äv. tear < in>; öppning äv. aperture; gap el. lucka gap; tandläk. cavitybränna (knacka, riva, nöta m.fl.) hål burn (knock, tear, wear m.fl.) a hole (resp. holes) indet har gått (är) hålstrumpan äv. there is a hole (resp. are holes) in…[låta] göra hål i öronen have one's ears piercedha hål i öronen have pierced earsslå hål i (på) make a hole in; t.ex. papper punch
sytransitivt verb och intransitivt verb~dde, ~ttsew; t.ex. kläder vanl. make; med. sew (stitch) up, suturesy korsstygn make cross-stitchessy för hand sew by handsy på maskin sew on the machinelåta sy en kostym have a suit made
partikelverbsy fastt.ex. knapp sew on <vid to>; t.ex. ficka som lossnat i kanten sew upsy fast en knapp i rocken sew a button on…sy ise sy fastovansy ihopreva o.d. sew up; t.ex. två tyglappar sew (stitch) together; sår sew (stitch) up, suturesy inminska take invard., sätta i fängelse put…away, put…in [the] nicksy omremake, altersy upplåta sy have…made; korta shorten
© NE Nationalencyklopedin AB