Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 revsubstantiv~en, ~arfiske. fishing-line
3 revsubstantiv~et, =sjö., på segel reef
2 revsubstantiv~et, =sand~ [sand]bank, [sand-]reef; klipp~ reef; utskjutande spit
varvräknaresubstantiv~n, =tekn. revolution (vard. rev) counter
pastorsubstantiv~n, ~eri frikyrkan el. om utländska förh. pastorpastor [Bo] Ek [the] Rev. Bo Ek
kyrkoherdesubstantiv~n, -herdarvicar, rector; katol. parish priest <i of>kyrkoherde [Bo] Ek [the] Rev. (utläses the reverend) Bo Ek
rusaintransitivt verb~de, ~tallm. rush, dash; störta dart; flänga tear; skynda hurry; ilael.om motor race; om motor äv. rev [up]rusa efter hjälp rush (dash) off for helppriserna rusade i höjden …shot up, …hit the roof
transitivt verb~de, ~trusa en motor race (rev [up]) an engine
partikelverbrusa bortrush etc. away (off)rusa efter ngnför att hinna i kapp rush etc. after sbhämta rush etc. for sbrusa emotngn el. ngti rikting mot rush etc. towards…anfallande rush at…rusa framrush etc. out, plunge forwardrusa fram till rush etc. up torusa förbirush etc. pastrusa in [i]rush etc. in[to]rusa in i rummet äv. burst (bounce) into…rusa ivägrush etc. off (away)rusa tillrusa uppstart (spring) up, spring (jump) to one's feetrusa upp ur sängen spring (jump) out of bedrusa utrush etc. out
2 varvsubstantiv~et, =gång el. omgång turn, round; sport., ban~ lap; tekn. el. astron. revolution; tekn., vard. rev; vid stickning och virkning row1 000 varv i minuten …revolutions (vard. revs) per minutegå ett (flera) varv runt kvarteret take a turn (several turns) round…, go once (several times) round…gå ett varvi trädgården (göra en vända) take a turn…linda ett band två varv [runt] wind…twice round (about)gå ner i varv ease off (up), take it easiernär han hade kommit upp i varv when he had really got goingvara uppe i varv bildl. be all geared (revved) up, be in full swing, be really going strongmellan varven ibland now and thengå på högsta varv be at top rev; bildl. äv. give all one's gotlager, skikt layer
rivatransitivt verbrev, rivitklösa scratch; om rovdjur clawriva ngn i ansiktet scratch sb's faceslita tearriva hål på kläder tear a hole (resp. holes) in…; t.ex. förpackning el. sårskorpa tear open…riva ngt i bitar tear (pull) sth to pieces (bits)rasera el. t.ex. hus demolish, pull (tear) downsmula sönder:med rivjärn grate; färg grindriva ihjäl kill, tear…to piecesriva [ribban] i höjd- o. stavhopp knock the bar off
intransitivt verbrev, rivitrota rummage <bland among>; poke (rummage) aboutriva [och slita] i ngt tear at sthsvidariva i halsen om t.ex. stark kryddning rasp (burn) the throat
reflexivt verbrev, rivit~ sig a)rispa sigriva sig [i handen] på en spik scratch (starkare tear) one's hand on a nail b) klia sig scratch [oneself]
partikelverbriva avtear (rip, strip) offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off…vard.riva av en låt tear off…riva isäga ifrån på skarpen put one's foot downriva itutear…in tworiva lös (loss)tear (rip) offriva nedeg. tear down; jfr riva; bildl. demolishriva ned en vas från hyllan knock down a vase from…riva söndertear; ~ hål på tear a hole (resp. holes) in; ~ i bitar tear…up (to pieces); t.ex. händer scratch…all overriva uppöppna tear (rip) open; gata o.d. take up; sår eg. reopen; beslut o.d. cancel, go back on, tear up; en gammal historia rake upriva uttear outriva ut ett blad ur en bok tear a leaf out of…
© NE Nationalencyklopedin AB