Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

retasintransitivt deponensverbretades, retatsteaseretas inte! stop teasing!retas med ngn tease sb; skoja med pull sb's leg
retsamadjektiv~t, ~mairritating, tantalizing; förtretlig annoyinghan är så retsam [av sig] retas gärna he likes teasingdet var retsamt! what a nuisance!
tråkatransitivt verb~de, ~ttråka ut ngn bore sbtråka ihjäl ngn bore sb to death, bore sb stifftrakassera annoy, pester; retas med tease <för about>
kivsubstantiv~etquarrel; ~ande quarrelling, squabbling; i ord äv. wrangling <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout, as to>på pin kiv out of pure (sheer) cussedness; för att retas just to tease
bråkaintransitivt verb~de, ~tbullra el. väsnas be noisy, cause (make) a disturbance; gräla quarrel, have a row (quarrel); retas teasekrångla el. tjafsa make (kick up) a fuss (row), make difficultiestransitivt verb~de, ~tbråka lin (hampa) brake flax (hemp)
retatransitivt verb~de, ~tframkalla retning irritate; kittla tickle; stimulera stimulate; fysiol. äv. excite; aptiten whetförargareta [upp] irritate, annoy, vex; starkare provoke, exasperate; jfr retashan blev retad för sin brytning he was teased about his accentdet retar mig el. jag retar mig på det I get irritated about it; vard. it gets my back upreta inte upp dig [på…]! don't work yourself (get yourself worked) up [about…]!
© NE Nationalencyklopedin AB