Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

resulteraintransitivt verb~de, ~tresult <i in>resultera i äv. end in
3 ledatransitivt verbledde, lettallm. lead; t.ex. undersökning el. förhör conduct; mil. command; styra el. förestå manage, direct, run; ha hand om be in charge of; vägleda guide; rikta el. t.ex. tankar direct; fys. el. elektr. conduct; transportera el. t.ex. vatten conveyledaett företag manage (run, conduct, be in charge of)…ledaett barn vid handen lead…by the handledaen cykel push (wheel)…leda ett sammanträde conduct (vara ordförande take the chair at, preside over) a meeting[låta sig] ledas av be governed (guided) by…
intransitivt verbledde, lettlead äv. sport.Sverige leder med 3–2 …is leading [by] 3–2vad kommer det att leda till bildl. where will it lead to?, what will the outcome of it be?diskussionen leder ingen vart …leads nowhere (doesn't take you anywhere)leda till lead to; resultera i äv. result (end) in; föranleda lead up to
partikelverbleda av el. leda bortse avledaleda framtr.:ngn lead…up <till to>itr. lead; bildl. äv. lead up <till to>leda inleda tillbakalead (bildl. trace) back <till to>
© NE Nationalencyklopedin AB