Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

restaurangsubstrestaurant
värdshussubstgästgivargård inn; restaurang restaurant
hovmästaresubstpå restaurang head waiter
garderobsubstwardrobe; amer. closetpå restaurang, teater etc. cloakroomför kläder wardrobe
ägaresubstowner <till of>; till restaurang, firma etc. proprietor <till of>
beställaverbrekvirera order; boka bookhar ni beställt? på restaurang etc. have you ordered?, have you given your order?får jag beställa! may I order, please?beställa tid hos make an appointment with
toalettsubstrum lavatory, toilet; amer. bathroom; på restaurang gents, ladies; amer. men's room, ladies' room; offentlig public conveniencegå på toaletten go to the lavatory etc.; amer. go to the bathroom etc.
utadverboutdag ut och dag in day in, day outläsa ut en bok finish a bookvända ut och in på ngt turn sth inside outut på gatan go out into the streetut på isen go out on to the iceut på restaurang go to a restaurantut ur out of
betalaverbpay; varor, arbete pay forfår jag betala! på restaurang can I have the bill, please?; amer. can I have the check, please?det ska du få betalt för! sona, ge tillbaka I'll pay you out (back) for that!han tar ordentligt betalt he charges a lotbetalt svar answer prepaid, reply prepaidbetala av, se avbetalabetala in pay inbetala in ett belopp på ett konto pay an amount into an accountbetala ut pay outbetala sig pay
bjudaverberbjuda, räcka fram offer; servera serveinbjuda ask, invitebjuda ngn på middag ask sb to dinnerbetala treat <ngn på ngt sb to sth>det är jag som bjuder it is on megöra anbud offer; på auktion bid <på ngt for sth>
verb och partikelverbbjuda hem ngnask sb homebjuda igeninvite...back, invite...in returnbjuda upp ngntill dans ask sb for a dancebjuda uttill salu offer for salebjuda ut ngn på restaurang etc. take sb out
© NE Nationalencyklopedin AB