Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

resligadjektiv~ttall; lång o. ståtlig stately; om träd äv. lofty
högrestadjektiv=reslig tall, stately
lång (jfr längre, längst)adjektiv~tallm. long; långvarig äv. prolonged, protracted (jfr också långvarig); väl lång el. om muntlig el. skriftlig framställning lengthydu har inte lång tid på dig you haven't got much timedet tar inte lång tid (stund) [för honom] att (+ inf.) it doesn't (kommer inte att won't) take [him] long to + inf.hur lång tid tar det? how long…?lång till växten el. reslig talllång och gänglig lanky
© NE Nationalencyklopedin AB