Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

reservationsubstprotest protestreservationmed en viss reservation with a certain reservationmed reservation för fel barring mistakes, allowing for mistakes
platsbiljettsubstseat reservation
brasklappsubstungefär reservation, saving clause
förbehållsubstreserve, reservation; inskränkning restriction; villkor conditionunder förbehåll att… provided that…utan förbehåll without reservation
bokaverbbeställa book, reservehar ni bokat? a) rum have you booked a room? b) bord have you booked a table?boka om change a reservation
tystadjektivsilent; lugn o. tyst quiet; ljudlös noiselesstyst förbehåll mental reservationvar tyst! be quiet!i det tysta on the quiet
adverbsilently, quietly; t.ex. gå, tala softly, quietlyhåll tyst! keep quiet!hålla tyst med ngt keep sth quiet, keep sth to oneselftala tyst speak lowdet ska vi tala tyst om the least said the better
© NE Nationalencyklopedin AB