Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

resandesubsttravel, travellingresenär traveller; passagerare passenger
fotsubstfootpl. feetpå bord, lampa etc. standsätta sin fot set foot <hos ngn in sb's house>komma på fötter ekonomiskt get back on one's feetförsätta på fri fot set freehon har bra (ordentligt) på fötterna vet vad hon talar om she knows what she is talking abouthon fick stryka på foten she had to give invara på fri fot be at liberty, be at largestå på god fot med ngn be on an excellent footing with sbpå resande fot on the movetill fots on foot
© NE Nationalencyklopedin AB