Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

resandesubstantiv~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasdet att resa travel, travelling~n, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasresenär traveller; passagerare passenger; besökande visitor, touristen ~, pl. =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasrom, medlem av resandefolket traveller; (pl äv.) travelling people~n, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknashandelsresande sales representative, travelling salesmanadjektivoböjl.han är ständigt på resande fot he is always travelling [about] (always on the move)
uppmanatransitivt verb~de, ~texhort; hövligt invite; uppmuntrande encourage; ivrigt el. enträget urge, request [urgently]de resande uppmanas att (+ inf.) …are recommended ([urgently] requested) to + inf.
trafikeratransitivt verb~de, ~ten bana el. rutt o.d.:om resande use, frequent; om trafikföretag work, operate; om buss o.d. run on, plyen livligt (starkt, hårt) trafikerad gata a busy street, a street crowded with traffic
jämnadjektiv~tom yta:utan ojämnheter even; plan level; slät smooth
likartad el. regelbunden even, regular; likformig uniform; konstant constant; kontinuerlig continuousjämna andetag regular (even) breathing (sg.)jämn fördelning even (balanced) distributionett jämnt klimat a steady (equable) climateav jämn kvalitet of uniform qualityha ett jämnt humör be even-temperedmed jämna mellanrum at regular intervalshålla jämna steg med keep in step (keep neck and neck) with; bildl. keep pace (even, level, up) withen jämn ström av resande a continuous stream of travellers
om tal, mått o.d. el. äv. i betydelsen 'avrundad' evenjämna par an equal number of men and womenha jämna pengar have the exact changedet är jämnt! sagt t.ex. till en kypare never mind the change !, [please,] keep the change!
© NE Nationalencyklopedin AB