Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 resasubstantiv~n, resorfärd:allm. el. säeskilt till landsel.bildl. journey; till sjöss voyage; om alla slags resor, mera vard. trip; forsknings~ expeditionGullivers resor Gulliver's travelsenkel resa kostar 750 kronor the single fare is…fri resa travelling expenses paid, free travellycklig (trevlig) resa! pleasant journey!, bon voyage! fr.börja en resa start [out] (set out, embark) on a journey osv.hurdant väder hade ni resan? …on your trip?under resan during (on) the journey, on the wayjur., gångförsta resan the (a, his etc.) first offencesju resor värre ten times worse
intransitivt verbreste, restfärdas travel, journey; till ett visst mål vanl. go <till to>; av~ leave, depart; på längre resa set out <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>resa i affärer travel on businessresa [i] 1:a klass travel first classresa jorden runt travel round the worldvi reser härifrån i morgon we leave (are leaving) here tomorrow
partikelverbresa bortgo away <från from>resa bort från äv. leave; se äv. bortrestresa förbigo past (by), pass by; passera passresa förego on ahead <ngn of sb>resa igenompass through; ett land äv. cross, travel across (through)resa in i ett landenter…resa omkringtravel [about], get aboutjag reser omkring i England äv. I am touring [in]…resa över tillgo over (across) to; över vatten äv. cross over to
2 resatransitivt verbreste, restsätta upp raise; uppföra äv. erect, set up, buildresa en staty (ett monument) raise a statue (a monument)resa en stege put (set) up a ladderresa ett tält pitch a tentresa på sig get (stand) upres på dig! get (stand) up!bildl.resa hinder raise obstaclesresa invändningar raise objectionsreflexivt verbreste, rest~ sig a) räta upp sig draw oneself up; stiga upp rise [to one's feet], get (stand) up, get on one's feet; om häst o.d. rearres dig [upp]! get (stand) up!resa sig från bordet rise from (leave) the table b) höja sig riseresa sig [högt] över ngt tower above (over) sthom håret stand on endhåret reste sig på hans huvud his hair stood on endgöra uppror rise, revolt
raggsubstantiv~en, resa ragg bristle [up] äv. bildl.
barnbiljettsubstantiv~en, ~erchild's (half) ticket (fare)resa på barnbiljett travel half-fare
paketresasubstantiv~n, -resorallt-i-ett-resa package (all-inclusive) tour
biljettprissubstantiv~et, = el. ~erteat. o.d. admission (endast sg.)price of admission; för resa fare
expeditionsubstantiv~en, ~erse expedieringlokal officeresa el. trupp o.d. expedition
uppvägsubstantiv~en, uppvägen on the way (resa journey) up (norrut northwards, up north)
rabatteratransitivt verb~de, ~trabatterat pris reduced pricerabatterad resa journey at a reduced rate
nedvägsubstantiv~en, nedvägen on the way (resa journey) down (söderut southwards, down south)
© NE Nationalencyklopedin AB