Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 resaverbresa el. resa upp sätta upp raiseresa ett tält pitch a tentresa på sig get upresa sig a) stiga upp rise, get up, stand up, get on one's feet b) om håret stand on end c)resa sig upp i sängen sit up in bed
1 resasubstspec. till lands journey; till sjöss voyage; överresa crossing; vard., om alla slags resor trip; med bil ride, trip; med flyg flightresor spec. längre travelsenkel resa kostar 90 kr the single fare is 90 kr; amer. the one-way fare is 90 krtrevlig resa! pleasant journey!, bon voyage! franska
verbfärdas travel, journey; till ett visst mål go <till to>; avresa leave, depart <till for>resa över Atlanten cross the Atlantic
verb och partikelverbresa bortgo away <från from>han är bortrest he has gone awayresa förbigo past, go by; passera passresa igenompass through
expeditionsubstlokal officeresa, trupp etc. expedition
biljettprissubstadmission, price of admission; för resa fare
utrikesadjektivforeign
adverbabroadresa utrikes go abroad
hemifrånadverbfrom homegå (resa) hemifrån leave home
avgiftsubstcharget.ex. inträdesavgift, parkeringsavgift feeför resa fare
norrutadverbåt norr northward, northwards; i norr in the northresa norrut go north
västerutadverbåt väster westward, westwards; i väster in the westresa västerut go west
borstsubstbristle; koll. bristles (pl.)resa borst bristle, bristle up
© NE Nationalencyklopedin AB