Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

representantsubstantiv~en, ~errepresentative <för of>; vid konferens äv. delegate; firmas äv. agent; parl. member, deputy; amer. congressman
ställföreträdaresubstantiv~n, =deputy; ersättare substitute; representant representative; ombud proxy
förtroendemansubstantiv~nen, -mänrepresentant representativefacklig förtroendeman union representative
ombudsmansubstantiv~nen, -mänrepresentant representative; ibland ombudsman; hos organisation o.d. secretary; jur.:hos bank o.d. solicitor; hos bolag äv. company lawyer; se äv. Justitieombudsmannen   o. andra sammans.
© NE Nationalencyklopedin AB