Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

repeteratransitivt verb~de, ~tupprepa repeat; ta (göra) om äv. do…[over] again; gå igenom:t.ex. läxa go through…again; studieämne revise; teat. el. mus., öva in rehearsepjäsen håller på att repeteras …is under rehearsal
repetitionsubstantiv~en, ~errepetition; revision; rehearsal; jfr repetera
2 repatransitivt verb~de, ~tvard., repetera rehearse
repliksubstantiv~en, ~ergenmäle reply, answer, rejoinder; svar på tal retort; kvickt svar reparteesnabb i repliken quick-witted, quick at reparteetalaren får fem minuters replik the speaker is allowed five minutes in which to replyteat. line, words (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslängre lines (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasspeech; stick~ cuerepetera (glömma) sina repliker rehearse (forget) one's lineskonst. replica
© NE Nationalencyklopedin AB