Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

reparationsubstantiv~en, ~errepair[s (pl.)]; lagning mendinglämna in bilen på verkstad för reparation hand in the car for repairstängt för (på grund av) reparation closed for repairsden är under reparation it is under repair (being repaired)
gatuarbetesubstantiv~t, ~n, gatuarbete[n] roadwork (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasreparation street repairs (pl.)
undergåtransitivt verb-gick, -gåttundergoundergå förändring undergo (suffer) a changeundergå reparation äv. receive repairs
vägarbetesubstantiv~t, ~n, vägarbete[n] roadworks (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasreparation road repairs (pl.)vägarbete [pågår] på skylt Roadworks Ahead, Road under Repair
upprustningsubstantiv~en, ~armil. rearmamentmoralisk upprustning moral rearmamentreparation repair (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasför ökad kapacitet improvement (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasutrustande re-equipment
överhalningsubstantiv~en, ~arfartygs krängning lurchgöra en överhalning lurch äv. om person, give a lurchöversynel.reparation av fartyg overhaulutskällningge ngn en överhalning give sb a good rating
omläggningsubstantiv~en, ~aromändring change, alteration; t.ex. av schema el. arbetstid rearrangement; t.ex. av produktion switch-over, change-over; av trafik diversion; omorganisering reorganizationav gata:reparation repaving; mer omfattande reconstructionav sår bandaging, dressing
1 grundsubstantiv~en, ~ergrundval el. underlag foundation <till of>; hus~ äv. foundations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbottenyta el. bakgrund ground; bildl. äv. basispl. baseslägga grunden till lay the foundations (bildl. äv. basis) ofbygga upp ett företag från grunden build up a company (business) from the bottompå vetenskaplig grund on a scientific basis, on scientific linesligga till grund för form the basis of; om princip o.d. underliehuset brann ner till grunden …burnt (was burnt) down to the ground
friare el. i vissa uttr.i grund fullständigt entirely, totally, completely, utterlyi grunden el. i grund och botten i själ och hjärta at heart, basically, essentially; i alla fall after all; faktiskt in reality
mark groundfå gå från gård och grund have to give up one's worldly possessions (all one owns)
skäl reason, ground[s (pl.)] <till for>; orsak cause <till of>; bevekelse~ motiveha sin grund i ngt bero på be due to sthpå goda grunder for very good reasonsgrund av on account of, because of, owing to; till följd av as a result (consequence) ofstängt på grund av reparation closed for repairs
© NE Nationalencyklopedin AB