Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

renaverbclean; vätska purify
diktsubstpoemrena dikten påhitt pure fiction
skandalsubstscandaldet är en rena skandalen! it's a disgrace!göra skandal cause a scandal
hasardsubsthasardspelande gamblingspela hasard gambledet är rena hasarden it is all a matter of chance
vansinnesubstinsanity, madness; dårskap follydet vore rena vansinnet att (inf.) it would be insane to (inf.)
fantasisubstinbillningsförmåga imaginationinbillning, infall fancydet är rena fantasier påhitt it is pure inventionhon har livlig fantasi ofta iron. she has a vivid imagination
skojsubstskämtande jokingdet var bara på skoj it was only for a joke, it was only for funbedrägeri swindlingdet är rena skojet it's a swindle
2 renadjektivclean; oblandad pure; outspädd neatren choklad plain (ordinary) chocolateen ren förlust a dead lossdet är rena rama lögnen it is a downright lieen ren olyckshändelse a pure accidentrent samvete a clear conscienceen ren slump a mere chancerent spel fair playren vinst net profit, clear profitgöra rent städa etc. clean upgöra rent ett sår cleanse a wound
© NE Nationalencyklopedin AB