Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 rensubstdjur reindeerpl. lika
2 renadjektivclean; oblandad pure; outspädd neatren choklad plain (ordinary) chocolateen ren förlust a dead lossdet är rena rama lögnen it is a downright lieen ren olyckshändelse a pure accidentrent samvete a clear conscienceen ren slump a mere chancerent spel fair playren vinst net profit, clear profitgöra rent städa etc. clean upgöra rent ett sår cleanse a wound
skuraverbgolv scrub; göra ren clean
fräschadjektivfresh, fresh-looking; ren clean
properadjektivsnygg tidy, neat; ren clean
formalitetsubstformalityen ren formalitet only a formality
desperationsubstdesperationi ren desperation an sheer desperation
gissningsubstguessen ren gissning pure guesswork
nyfikenhetsubstcuriosityväcka ngns nyfikenhet arouse sb's curiosityav ren nyfikenhet out of sheer curiosity
tillfällighetsubstslump chance; sammanträffande coincidenceav en ren tillfällighet by pure chance, by sheer accident
© NE Nationalencyklopedin AB