Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

relationsubstförhållande relation; intimare, mellan personer relationshipstå i relation till be related to
anförvantsubstrelation
släktingsubstrelation, relative
sambandsubstconnectionstå i samband med have a relation to, bear a relation to
anhörigsubstrelative, relationnärmaste anhöriga next of kin
gentemotprepositionemot towards, to; i förhållande till in relation to; i jämförelse med in comparison with
förhållandesubststate of things, conditions (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknascaseförhållanden omständigheter circumstancesunder alla förhållanden in any caserelationer relations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasförhållande mellan parter relationshipha ett förhållande have an affairproportion proportioni förhållande till in proportion to; i jämförelse med in relation to
förbindelsesubstconnection; trafik service, connectiondaglig förbindelse daily servicestå i förbindelse med a) ha kontakt med be in contact with b) vara förenad med be connected withsätta sig i förbindelse med get in touch withmänniskor emellan relation, relations; kärleksförbindelse love affairdiplomatiska förbindelser diplomatic relationstillfälliga sexuella förbindelser casual sex
© NE Nationalencyklopedin AB