Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rekvireratransitivt verb~de, ~tbeställa order; skicka efter send (write away, write off) for; begära el. t.ex. förstärkning ask forkan rekvireras från (genom)… äv. [is (resp. are)] obtainable from (through)…
rekvisitionsubstantiv~en, ~erbeställning order; jfr rekvirera
beställatransitivt verb och intransitivt verb-ställde, -ställtrekvirera el. beordra order; boka el. äv. bord på restaurang book, reservehar ni beställt? på restaurang o.d. have you ordered?får jag beställa! [waiter,] can I order please?beställa tid [hos…] make an appointment [with…]det är illa (dåligt) beställt med honom he is in a bad way
© NE Nationalencyklopedin AB