Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rektorsubstvid skola headmaster; kvinnlig headmistress; vid institut el. fackhögskolor principal, directorspec. amer. principal
vikarierandeadjektivdeputy; om t.ex. rektor acting
förordnandesubstav tjänste appointmentförordnande som rektor be appointed headmaster
© NE Nationalencyklopedin AB