Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

regnsubstraindet ser ut att bli regn it looks like rain
snöblandadadjektivsnöblandat regn sleet
strilaverbsprinklestrilande regn steady rain
underkyldadjektivunderkylt regn freezing rain
ihållandeadjektivom t.ex. applåder prolonged; om t.ex. regn continuous
ymnigadjektivriklig abundant; om regn, snöfall heavy
nederbördsubstregn rainfall; snö snowfallriklig nederbörd heavy rainfall, heavy snowfall
mildadjektivmild; om t.ex. färg, regn soft; lindrig, om t.ex. straff light; om t.ex. röst, sätt gentle
duggsubstregn drizzledyftinte ett dugg not a thing, not a bitinte ett dugg blyg not a bit shy
suradjektivmotsats: söt sour; syrlig acidsurt regn acid raingöra livet surt för ngn lead sb a dog's lifebita i det sura äpplet swallow the bitter pillblöt wet; om mark waterlogged; om pipa foularg angry, surlyhan är sur på mig he is angry with mevara sur över ngt be angry about sth
© NE Nationalencyklopedin AB