Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

registersubstregister <över of>; förteckning list <över of>; i bok index <över of>
registreraverbregister
vallängdsubstelectoral register
kassaapparatsubstcash register
röstlängdsubstelectoral register
kartoteksubstkortregister card index, card register
liggaresubstbok register <för of>
kriminalregistersubstcriminal records (pl.)criminal register
1 stämplaverbmed stämpel stamp; märka mark; frimärke cancelbrevet är stämplat den 3 maj the letter is postmarked 3rd Maystämpla in a) på stämpelur clock in b) belopp registerstämpla ut clock outgå och stämpla om arbetslös be on the dole
skrivaverbwriteskriva ren (rent) copy out…skriva maskin typeskriva beloppet med bokstäver set out the amount in writing
verb och partikelverbskriva avcopyskriva inbokföra etc. enterskriva in sig registerskriva ompå nytt rewriteskriva påt.ex. lista write one's name onskriva undersign one's name to, put one's name todu måste skriva under you must sign, you must sign your nameskriva uppanteckna write down, take downskriva upp ngt debitera ngt put sth down <på ngn to sb's account>skriva utwrite out; på maskin type; på data print outskriva ut ngnfrån t.ex. sjukhus discharge sb
© NE Nationalencyklopedin AB