Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

regeringsubstantiv~en, ~arallm. government; styrelse rule; monarks regeringstid reignregeringen the Government; ministären the Ministrybilda regering form a Governmentsitta i (tillhöra) regeringen be a member of the Government
ministärsubstantiv~en, ~ersamtliga statsråd ministry; se vidare regering
kabinettsubstantiv~et, =rum el. skåp el. regering cabinet
provisoriskadjektiv~ttillfällig temporary, improvised; nödfalls- makeshift, emergency båda endast attr.provisorisk regering provisional government
rekonstrueratransitivt verb~de, ~treconstruct; byggnad äv. rebuild; regering äv. reshuffle
rekonstruktionsubstantiv~en, ~erreconstruction; av byggnad äv. rebuilding; av en regering äv. [Government] reshuffle
ommöbleringsubstantiv~en, ~aromflyttning av möbler rearrangement of furniture; byte av möbler refurnishinginom regering o.d. reshuffle, shake-up
handlingskraftigadjektiv~tenergetic, active, efficienten handlingskraftig regering a strong government, a government that is able to act
residensstadsubstantiv~en, -städermed länsstyrelse seat of a (resp. the) county government; i Storbr. el. ung. county town; säte för regering (regent) seat of the government (ruler); huvudstad capital
avgåendeadjektivoböjl.leaving osv.; jfr avgå; om tjänsteman el. medlem retiring, …about (due) to retire; om tåg el. fartyg el. post el. regering outgoingavgående tåg (flyg) departing trains (flights), train (flight) departuresplattform för avgående tåg departure platform
© NE Nationalencyklopedin AB